Úvod
O nás
AKTUÁLNĚ...
Šikana jménem REGISTRACE
Ústava
Program
TREFA
Akce
Filosofie
Korespondence
Foto
Klub sponzorů
Česká kolaborace
TOPlist

KDO SE NEBOJÍ A MYSLÍ SI, ŽE JE DOBRÝ ČECH A VLASTENEC - TOMU ŘÍKÁME: ROZŠIŘTE ŘADY REGISTROVANÉHO VLASTENECKÉHO SPOLKU MISTRA JANA HUSA

1. Přihlášku lze zaslat na adresu:

Vlastenecký spolek M. J. Husa

Jiřího Wolkera 1340/14, 41501, Teplice

2. Roční příspěvek: 240,-

3. Možnost zasílání měsíčního Trefa Vlasteneckého spolku M. J. Husa

4. Legitimace + známka - možno vyzvednout či zaslat poštou

Seznamte se s našimi idejemi v POZVÁNCE. Pak už jen vyplňte PŘIHLÁŠKU a rozšiřte naše řady!

Vlastenecký spolek M. J. Husa se sídlem v Teplicích si klade za svůj cíl po vzoru M. J. Husa hledat a hájit pravdu, a to jak na poli duchovním, kulturním a historickém a to v návaznosti na myšlenky prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka.

Tento Vlastenecký spolek M. J. Husa chce přibližovat veřejnosti slavnou historii českého národa končící rokem 1621, ale také myšlenky liberálních myslitelů moderní doby. Seznamovat českou veřejnost i s negativy, které zanesla do české společnosti katolická církev a která stála 300 let za habsburským protičeským absolutismem. Na poli kulturním a duchovním bude Vlastenecký spolek M. J. Husa hledat cesty sbližování se všemi, jímž leží na srdci blaho českého národa.

Vlastenecký spolek M. J. Husa odmítá dogmatická církevní myšlení, která užívala a užívá katolická církev k ohlupování obecného lidu a ke svému obohacování.

Členové tohoto Vlasteneckého spolku M. J. Husa si však váží každé víry a každého upřímného hnutí kdekoli na světě, protože věří, že Bůh je pro poctivé a láskou naplněné lidské bytosti.

Toto husitské vlastenecké společenství nabízí na svých webových stránkách pokrokové filozofické myšlenky k danému tématu.

Za Vlastenecký spolek Mistra Jana Husa

Předseda

haha
© Cheren 2008